Gizonttoren gose haundia 

Gizonttoa biziki gose da. Okindegira doa eta ogi bat galdegiten du….

Le petit bonhomme a très faim . Il se rend à la boulangerie pour demander du pain …