TTipien mailako argazki batzu …

Argazkitan ttipiek landu dituzten gai desberdinetako lan xoko batzu …

Kopuru eta zenbakieri lotuak diren lan xoko batzu …

Kopuruak konparatu edo eraiki prozedura numerikoekin edo ez numerikoekin (ainitz / gutti) / Comparer et construire des quantités en utilisant ou pas des procédures numériques

Ber kopurua duen kolekzio bat osatu / Construire une collection comportant le même nombre d’éléments

Forma eta haunditasunari lotuak diren lan xoko batzu …

Forma batzu desberdindu (karratua, hirukia, borobila, lauki zuzena) / Distinguer les formes et être capable de les retrouver

Forma batzu izendatu (karratua, hirukia, borobila, ) / Commencer à nommer quelques formes

Modelo bat begiratuz muntaketa bat egin (formekin, puzzla) / Réaliser des puzzles, pavages ..

Eraikuntzari lotuak diren lan xoko batzu … / Construction

Motrizitate finari lotuak diren lan xoko batzu …

Tindua / Grafismoa / Orea / Perlak / Gometak

Urratu, moztu eta kolatu / Déchirer, découper et coller

Irakurketa eta idazkerari lotuak diren lan xoko batzu …

Izena edo hitz batzuen letrak ordenatu / Ecrire son prénom ou des mots à l’aide de lettres mobiles

Izena idatzi modeloarekin edo gabe / Copier les lettres de son prénom avec ou sans modèle

Ikasi ditugun grafismoak berregin / Reproduire des graphismes de base

Istorio bateri lotuak diren irudiak ordenatu / Ordonner des images tirées d’une histoire lue en classe